Головна Для батьків і дітей Завдання конкурсних випробувань з інформатики 9 клас І семестр

Завдання конкурсних випробувань з інформатики 9 клас І семестр

Задачі

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Дано натуральне число. Чи правильно, що число починається і закінчується однією і тією самою цифрою?

2. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі немає даної цифри B?

3. Дано натуральне число. Чи правильно, що сума цифр даного числа дорівнює B?

4. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі сума цифр більша В, а саме число ділиться на В?

5. Дано натуральне число. Чи правильно, що дане число починається на D, а закінчується на В?

6. Дано натуральне число. Чи правильно, що перша цифра даного числа – парна.

7. Дано натуральне число. Чи правильно, що дана цифра А1 зустрічається у числі більше двох разів?

8. Знайти кількість парних цифр натурального числа.

9. Знайдіть найбільшу (найменшу) цифру цілого числа.

10. Знайти суму цифр цілого числа, що більше 5.

11. Скільки разів дана цифра N зустрічається у цілому числі?

12. Знайти суму першої і останньої цифри числа.

13. Дано два трикутника, заданих координатами своїх вершин. Периметр якого трикутника більше.

14. Знайти НСД трьох цілих чисел.(числа не рівні між собою)

Розв’язати задачі використовуючи процедури.

15. Викор. процедуру для обчислення степеня числа, визначити, що більше a2 чи ук

16. Викор. процедуру для обчислення степеня числа, знайти значення виразу:

    у=а4х43х32х21х+а0. Коефіцієнти а43210 і х вводяться з клавіатури.

(Знати матеріал та вміти розв’язувати задачі за 8 клас)