Головна Для батьків і дітей Завдання конкурсних випробувань з інформатики 10 клас ІІ семестр

Завдання конкурсних випробувань з інформатики 10 клас ІІ семестр

ЗаДАЧІ

(розв’язати за допомогою мови програмування PASCAL)

1. Дано натуральне число. Чи правильно, що число починається і закінчується однією і тією самою цифрою?

2. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі немає даної цифри B?

3. Дано натуральне число. Чи правильно, що сума цифр даного числа дорівнює B?

4. Дано натуральне число. Чи правильно, що в даному числі сума цифр більша В, а саме число ділиться на В?

5. Дано натуральне число. Чи правильно, що дане число починається на D, а закінчується на В?

6. Дано натуральне число. Чи правильно, що перша цифра даного числа – парна.

7. Дано натуральне число. Чи правильно, що дана цифра А1 зустрічається у числі більше двох разів?

8. Знайти кількість парних цифр натурального числа.

9. Знайдіть найбільшу (найменшу) цифру цілого числа.

10. Знайти суму цифр цілого числа, що більше 5.

11. Скільки разів дана цифра N зустрічається у цілому числі?

12. Знайти суму першої і останньої цифри числа.

13. Дано два трикутника, заданих координатами своїх вершин. Периметр якого трикутника більше.

14. Знайти суму непарних елементів із k1–го по k2–й, де k1 і k2 вводяться з клавіатури (k1<k2). 

15. Знайти суму елементів, що належать проміжку від A1 до B (A1 і B уводяться з клавіатури).

16. Знайти кількість  елементів масиву, що кратні заданому числу.

17. Знайти суму всіх парних елементів масиву, що стоять на парних місцях.

18. Знайти мінімальний елемент і його індекс.

19. Знайти максимальний елемент і його індекс.

20. Знайти суму мінімальних елементів масиву.

21. Знайти кількість додатних, від’ємних та нульових елементів масиву.

22. Знайти середнє арифметичне додатних елементів масиву.  

23. Знайти кількість максимальний елементів масиву.

24. Знайти суму максимального і мінімального елемента масиву.

25. Додати до парних елементів даного масиву номер його індексу.

26. Замінити всі парні елементи на їх квадрати, а непарні – подвоїти.

27. Дано одновимірний масив. Знайти мах(а2,а4,….,а)+міn(а1,а3,….,а2к+1).

28. Дано два масиву, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожний елемент якого дорівнює сумі відповідних елементів даних масивів.

29. Дано два масиву, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожний елемент якого дорівнює більшому з відповідних елементів даних масивів.

               (Виконати завдання у середовищі Visual Basic)

1.Розробити проект, який дає можливість виконувати всі арифметичні дії над двома числами, що вводяться з клавіатури.

2.Скласти програму пошуку максимального

з трьох заданих цілих чисел  А, В, С.

3.Скласти програму виз­начення існування трикутника із сторонами А, В, С. Умова існуван­ня трикутника з заданими довжи­нами сторін така: сума двох будь-яких сторін повинна бути більша за тре­тю.

4.Для заданих трьох чисел знайти мінімальне число, максимальне, та впорядкувати числа за зростанням.

5.Для заданих трьох чисел знайти мінімальне число, максимальне, та впорядкувати числа за спаданням.

6.Створіть проект, який буде реалізувати вибір користувачем різних параметрів для  тексту елементу Label. Форму оформіть відповідно зразку. Використайте процедуру обробки події включення перемикача та процедуру Command1_Click(),  перевіряє стан прапорців.

7.Касир продає квитки на автобус, який ходить за маршрутом від міста А до міста В. Вартість одного квитка залежить від відстані, на яку потрібно їхати пасажиру.

V=Скільки коштують n квитків до населеного пункту, відстань до якого вводиться з клавіатури?

8.Розробіть інтерфейс форми і напишіть програмний код для розв’язання задачі:

Для цілого числа К від 1 до 99 надрукувати фразу «Мені К років», враховуючи, що при деяких значеннях К слово «років» треба замінити на «рік» або «роки».

Для виведення відповіді скористайтеся діалоговим вікном, виклик якого здійснюється оператором:

MsgBox “Мені” & Str(K)&”років”

9.Скласти програму знаходження коренів квадратного рівняння вигляду

ах2 + bх + с = 0.

10.Складіть проект, який найбільше з трьох різних значень змінних цілого типу X, Y і Z зменшує на 0,3.

11.Складіть проект, який менше з двох значень змінних дійсного типу X і Y замінює нулем, а у випадку їхньої рівності замінює нулями обидва.

12.Напишіть програму для обчислення площі круга та довжини кола за заданим діаметром D. Значення D вводиться в текстове поле Text1, результати виводяться у текстові поля Text2 і Text3.

13.Напишіть програму для обчислення площі прямокутного трикутника з катетами  А і В.