Головна Для батьків і дітей Завдання конкурсного випробування для вступу у 8 клас з філологічним профілем навчання

Завдання конкурсного випробування для вступу у 8 клас з філологічним профілем навчання

Тестові завдання з української мови

7 клас

(24 бали)

 

1.   Літеру е (є) треба писати в закінченнях усіх дієслів рядка (дійсний спосіб):

А   в’ян..те, сид..мо, пиш..ш

Б   віта..мо, крут..мо, ріж..мо

В   гусн..ш, цвіт..ш, суш..мо

Г   згіркн..ш, важ..ш, твор..мо

Д  нес..мо, кисн..мо, бер..мо

 

2.   Граматично правильно утворено словосполучення:

А   програміст по професії

Б    відправити по пошті

В   виплатити по сто гривень

Г   дбайливий по відношенню до майна

Д  подорожувати по європейським країнам

 

3.    Із часткою не всі дієприкметники пишуться ОКРЕМО в рядку:

А   не/вишитий, а витканий; не/оголошені результати

Б   не/прогріта сонцем земля; не/розчищені стежки

В   не/скопана ділянка; не/заплетена, а розплетена коса

Г   нікому не/відомий поет; плани не/здійснені

Д   ще не/підкорені вершини; не/випитий сік

4.  Дієприкметниковий зворот НЕ потрібно виділяти комами в реченні (окремі розділові знаки пропущено):

А   Жовте листя на вітрах розвіяне поховала у снігах зима (М. Луків).

Б   Веселка овіяна вітром в моїх зацвітає очах (А. Малишко).

В  На шляху розвитку кожної мови позначились історичні події пережиті її народом        (Б. Антоненко-Давидович).

Г   Вода затягнута скалками льоду була схожа на застигле блакитне шумовиння               (Є. Гуцало).

Д   Зруйновані часом пам'ятки слід зберігати в такому вигляді, у якому вони дійшли до нас (О. Пламеницька).

 

5.    Розділові знаки правильно вжито в реченні:

А   Так, тримаючи, руку в руці якийсь час і помовчали вони (С. Скляренко).

Б   Сашко, нічого не відповівши, повернувся й почав збирати квіти (О. Гончар).

В   Леся, лежачи під ковдрою чула як у садку сонно зітхав між гіллям вітер (М. Олійник).

Г    Мати Марія сидячи, біля дочки чує як у Галі пашать щоки (Є. Гуцало).

Д  Тут ліс кінчився, і на роздоріжжі стирчала, похилившись низько на бік стара корч­ма                (М. Грушевський).

 

6.    Граматично правильне закінчення речення «Обираючи стиль одягу…» подано в рядку:

А   втрачається багато часу

Б    зважайте на певні норми

В   підкреслюється індивідуальність

Г   велике значення має колір

Д   ваш гардероб має залежати від погоди

 

 

7.    Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника в рядку:

А   радісно — більш радісно — найбільш радісніше

Б   довго — більш довгіше — найбільш довгіше

В   зручно — більш зручно — найбільш зручно

Г   гаряче — більш гарячіше — найбільш гаряче

 

8.    Через дефіс потрібно писати всі прислівники рядка:

А   по/простому, хтозна/коли, не/аби/як

Б   час/від/часу, ледве/ледве, будь/куди

В   як/не/як, віч/на/віч, по/господарськи

Г   десь/не/десь, казна/звідки, день/у/день

Д   в/осени, де/небудь, всього/на/всього

 

9.    Правильно поставлено розділові знаки в реченні:

А   «Цюк-цюк!», вицокує дідова сокира (М. Хвильовий).

Б   Ага то ти? Ось дов'яжи снопів, а я піду (Леся Українка).

В   Бураки-ки-ки! — верещали обоє, заплющивши очі (М. Коцюбинський).

Г   Ох пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський).

Д   Ну хлопці, завтра ж у поле! (С. Васильченко).

 

10.   З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів у реченні (цифра в дужках позначає наступне слово).

(1) Ой, (2) на калині зозуля кувала, (3) хоч кувала, правди (4) не сказала (Нар. творчість).

А   прийменник

Б   сполучник

В   частка

Г   вигук

Д   займенник

 

11.    Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням.

1   ломитися у відчинені двері                 А  потерпати, страждати

2   грати з відкритими картами                Б   вникати у щось відоме

3   відрізана скиба                                     В  досвідчений, бувалий

4   стріляний горобець                              Г   діяти відверто

                                                                    Д   утратити зв'язок зі звичним середовищем

 

12.   Складіть невеликий роздум (6-7 речень), пояснюючи зміст прислів’я: «Як маємо, то не дбаємо, а згубивши — плачемо».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестові завдання з української мови

7 клас

(24 бали)

 

1.   Літеру е (є) треба писати в закінченнях усіх дієслів рядка (дійсний спосіб):

А   хил..ш, пуска..мо, твор..ш

Б   напиш..ш, квітн..ш, звед..мо

В   мож..мо, знайд..мо, губ..мо

Г   маст..мо, поверн..мо, існу..мо

Д  поміт..мо, танцю..мо, диву..мося

 

2.   Граматично правильно утворено словосполучення:

А   виконувати по зразку

Б   вишивати по шовку

В   лекція по історії

Г   проживати по адресі

Д   їхати по виклику

 

3.   Із часткою не всі дієприкметники пишуться ОКРЕМО в рядку:

А  не/политі вранці квіти; не/вимитий, а протертий

Б   не/обсаджений берег; човен не/прив'язаний

В   не/вибілена сорочка; не/затоплені повінню села

Г   не/посіяна батьком трава; не/доплетений тин

Д  не/завершена робота; відомості не/перевірені

4.   Дієприкметниковий зворот НЕ потрібно виділяти комами в реченні (окремі розділові знаки пропущено):

А   В дні прожиті печально і просто все було, як незайманий сніг (Л. Костенко).

Б   За горами гори хмарою повиті засіяні горем кровію политі (Т. Шевченко).

В   Дружно спаяний нарід дуже схожий на граніт (Нар. творчість).

Г   Буйне серце снами не сповите погляд твій несло, як заповіт (А. Малишко).

Д   На березі хвилястої Десни стояло місто оповите в сни (М. Рильський).

 

5.    Розділові знаки правильно вжито в реченні:

А   Гаснучи квіти яблуні, не зовсім пригасають, і пізнього вечора світяться (Є. Гуцало).

Б   Женька спираючись на зазубні в ракушнику, спустився в ущелину першим (О. Гончар). В  Іще не назвавшись людиною, росла я між грушами-дичками колючою деревиною з терпкими дрібними кисличками (Т. Коломієць).

Г  Султан дивився із свого зеленого прихистку сидячи, на м'якому килимі                         (П. Загребельний).

Д  Вони обоє позлізали з коней і, стоячи на острім гребені гори гляділи одно на одно       (1. Франко).

6.    Граматично правильне закінчення речення «Читаючи «Зачаровану Десну»                  О. Довженка…» подано в рядку:

А  збагачується наше мовлення

Б   звертається увага на багатство мови

В  ви збагачуєте своє мовлення

Г   нас цікавить багато епізодів

Д  перед нами постає світ дитинства

 

 

7.    Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника в рядку:

А   зручно — зручніше — найзручніше

Б   довго — більш довго — більш найдовше

В   тяжко — тяжіше — найтяжіш

Г   зручно — більш зручно — найбільш зручніше

 

8.    Через дефіс потрібно писати всі прислівники рядка:

А   пліч/о/пліч, з давніх/давен, кінець/кінцем

Б   коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

В   по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

Г   ледве/ледве, по/праву, як/не/як

 

9.    Правильно поставлено розділові знаки в реченні:

А Трембіта! Туру-рай-ра.Туру-рай-ра. — Заграло серце у вівчарів, заблеяли вівці…                        (М. Коцюбинський).

Б   А ми ж тую червону калину, гей-гей та піднімемо (Нар. творчість).

В   А хто винен? Гай-гай — хита головою (М. Коцюбинський).

Г   Ах як всього багато: неба, сонця, веселої зелені (М. Коцюбинський).

Д   Ой лишенько! І ще не починала (Леся Українка).

 

10.  З'ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів у реченні (цифра в дужках позначає наступне слово).

(1) Ой, на горі (2) та женці жнуть, (3) а (4) попід горою, яром-долиною козаки йдуть                (Нар. творчість).

А   прийменник

Б   сполучник

В   частка

Г   вигук

Д  займенник

 

11.    Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням.

1   битий у тім'я                                       А   щось не варте уваги

2   відрізані шляхи                                   Б   залишитися ні з чим

3   коло розбитого корита                       В  працьовитий, наполегливий  

4   писана торба                                       Г   досвідчений, бувалий

                                                                  Д   позбавлений можливості діяти

 

12.  Складіть невеликий роздум (6-7 речень), пояснюючи зміст прислів’я: «Не знаючи, мовчи, а знаючи, не кричи».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок диктанту

для вступників до 8-го класу з філологічним профілем навчання

 

Вдячність

     Несподівано літо прийшло з грозами. Уранці парить, а посеред дня миготять звідусіль блискавиці, ллє рясний дощ, а то й подекуди град випаде. Вода, слава Богу, відступила од пагорба, звільнила із свого по­лону луки, невеличке озерце. Навкруги розляглося безкрає море різно­трав'я.

     У кроні гіллястого дуба знайшли собі притулок різні пташки: со­лов'ї, вивільги, горобці, горихвости. Вивільга прилетіла недавно. Ма­ючи яскраве забарвлення, намагається потрапити на батьківщину са­ме навесні. Тому й не побачиш її серед молодого листя. Тільки чути голосне «туї-ліу, туї-ліу». Це якщо гарна погода. А на негоду почуєш няв-няв.                                                                              

     На гілці горихвістки звили гніздечко. Працелюбні пташки. Ні хви­лини не сидять без роботи, старанно доглядають за малечею.

     На лузі качка вивела дрібненьких пташенят. Химерні жовто-сірі клубочки невпинно копошилися довкола матері і казали кря-кря-кря.

(За А. Давидовим)