Головна Для батьків і дітей Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 9 класу

Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 9 класу

Завдання для внутрішкільного контролю навчальних досягнень

з інформатики  в 9-А, 9-Б класах

 

(І семестр 2019-2020 н.р)

Перелік задач з теми «Лінійні масиви»

1. Знайти максимальний (мінімальний) елемент масиву та його номер.

2. Змінити знак у максимального за модулем елемента масиву.

3. Замінити: 

         всі парні елементи масиву на їх квадрати, а непарні – подвоїти; 

         всі від’ємні елементи масиву на їх абсолютні значення (модуль); 

         до парних елементів масиву додати число Х1, а від елементів із парними номерами відняти число Х2 (Х1, Х2 вводяться з клавіатури);

–  до елементів, які кратні 3 дописати 3 останньою цифрою;

–  значення елементів масиву, які є двоцифровими додатніми числами, на суму їх цифр.

4. Дано два цілочисельні масиви, що складаються з однакової кількості елементів. Одержати третій масив тієї самої розмірності, кожен елемент якого дорівнює: 

         сумі відповідних елементів даних масивів; 

         більшому з відповідних елементів даного масиву.

5. Вилучити з масиву, у якому всі елементи різні, максимальний (мінімальний елемент).

6. Вилучити всі елементи масиву, кратні заданому числу Х.

7. Вилучити перший від’ємний елемент масиву.

8. Вилучити останній парний елемент масиву.

9. Вставити число 33 перед п’ятим елементом масиву.

10. Вставити число 100 перед заданим елементом масиву.

11. Вставити число Х після усіх елементів масиву, що кратні 3.

12. Вставити після максимального елементу масиву мінімальний елемент.

    13. Поміняти місцями в масиві максимальний та мінімальний елементи.

 

Перелік задач з теми « Двовимірні масиви»

1. Знайти суму додатніх елементів масиву;

2. Знайти кількість елементів масиву,  що кратні заданому числу;

3. Знайти добуток парних елементів масиву,  що стоять на непарних місцях;

4. Знайти кількість елементів масиву, більших за задане число Х.

5. Знайти суму  непарних елементів;

6. Знайти добуток елементів, що кратні 3 або 5.

7.  Обчислити добуток елементів масиву, які діляться на введене число Х.

8. В заданому стовпчику (рядочку) обчислити: 

       Середнє арифметичне елементів; 

       Кількість від’ємних елементів; 

       Добуток непарних елементів;

9.  Знайти суму елементів масиву в заданій прямокутній області. (Рядочки від R1 до R2, стовпчики – від S1 до S2, значення ввести з клавіатури).

10 До елементів стовпчика К1 додати елементи стовпчика К2. Результати записати в стовпчик К1.

11. До елементів рядка R1 додати елементи рядка R2. Результати записати в рядок  R1.

12. Знайти кількість від'ємних елементів у кожному рядку (стовпці) двовимірного масиву.

13. Знайти суму додатніх елементів у кожному рядку (стовпці) двовимірного масиву.

14.  Знайти кількість елементів у кожному рядку (стовпці) двовимірного масиву, які більшіза середнє арифметичне відповідно кожного рядка (стовпця) масиву.

15. Знайти максимальний (мінімальний) елемент масиву та його номер. Завдання виконуються відносно фрагменту масиву, заданого в білеті: 

- весь масив; 

- прямокутник; 

- вище (нижче) головної (побічної) діагоналі.

16. Знайти середнє арифметичне елементів масиву, які знаходяться нижче побічної діагоналі.