Головна Для батьків і дітей Правила конкурсного приймання учнів до 10 класу 2017/2018 н.р. Фастівського НВК «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа I-IIIступенів №9»

Правила конкурсного приймання учнів до 10 класу 2017/2018 н.р. Фастівського НВК «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа I-IIIступенів №9»

Правила

конкурсного  приймання учнів до 10 класу 2017/2018 н.р.

Фастівського  НВК  «Ліцей інформаційних  технологій –

Спеціалізована загальноосвітня школа  I-IIIступенів №9»

1. Прийом учнів до Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій-Спеціалізована загальноосвітня школа I-IIIступенів №9»  (далі НВК) проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, Чинного положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту НВК.

2. У конкурсному відборі мають право брати участь учні незалежно від місця проживання та навчання.

3. Для організації конкурсного приймання наказом директора НВК створюється конкурсна приймальна комісія.

4. Конкурсний прийом здійснюється на підставі прохідного  балу, що складається з балів за конкурсні  випробування з двох предметів та середнього балу свідоцтва за 9-й клас. Конкурсне випробування з предметів здійснюється в форматі ЗНО.

5. Для вступу до ліцейних класів учні складають конкурсні випробування з математики та інформатики.

6. Для вступу  до спеціалізованих класів складають конкурсні    випробування з  української мови та української літератури.

7. Учні-випускники 9-х класів з високим рівнем навчальних досягнень  звільняються від складання конкурсного випробовування і вступають до ліцейних та спеціалізованих класів відповідно до заяв.

8. Конкурсне приймання до 10-х ліцейних та спеціалізованих класів здійснюється в червні 2017 р., протягом десяти робочих днів після закінчення ДПА.

9.  При наявності вакантних місць у ліцейних та спеціалізованих класах можливе додаткове конкурсне приймання учнів 22-23 серпня 2017 року на тих самих умовах, як і основне випробування. Учні, які не набрали прохідного балу при прийманні в червні, мають право проходити додаткове конкурсне випробування.

10. Результати, які отримали учні  та прохідний підсумковий бал, вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення не пізніше 3-х днів після закінчення конкурсного випробування.

11.  Наповненість ліцейних класів не повинна перевищувати 25 учнів.

12. Наповненість спеціалізованих класів не повинна перевищувати 30 учнів.

13. Комісія з конкурсного випробування оформляє результати протокольно. Матеріали конкурсного випробування зберігаються в НВК протягом року.