Головна Для батьків і дітей Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 10-А класу

Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 10-А класу

Середовище програмування  VISUAL BASIC

1. Розробити проект, який дає можливість виконувати всі арифметичні дії над двома числами, що вводяться з клавіатури.

 

2. Скласти програму пошуку максимального з трьох заданих цілих чисел  А, В, С.

 

3. Скласти програму виз­начення існування трикутника із сторонами А, В, С. Умова існуван­ня трикутника з заданими довжи­нами сторін така: сума двох будь-яких сторін повинна бути більша за тре­тю.

 

4. Для заданих трьох чисел знайти мінімальне число, максимальне, та впорядкувати числа за зростанням.

 

5. Для заданих трьох чисел знайти мінімальне число, максимальне, та впорядкувати числа за спаданням.

 

6. Створіть проект, який буде реалізувати вибір користувачем різних параметрів для  тексту елементу Label. Форму оформіть відповідно зразку. Використайте процедуру обробки події включення перемикача та процедуру Command1_Click(),  перевіряє стан прапорців.

 

7. Касир продає квитки на автобус, який ходить за маршрутом від міста А до міста В. Вартість одного квитка залежить від відстані, на яку потрібно їхати пасажиру. Скільки коштують n квитків до населеного пункту, відстань до якого вводиться з клавіатури?

 

8. Розробіть інтерфейс форми і напишіть програмний код для розв’язання задачі.

Для цілого числа К від 1 до 99 надрукувати фразу «Мені К років», враховуючи, що при деяких значеннях К слово «років» треба замінити на «рік» або «роки».

Для виведення відповіді скористайтеся діалоговим вікном, виклик якого здійснюється оператором: MsgBox “Мені” & Str(K)&”років”

 

9. Скласти програму знаходження коренів квадратного рівняння вигляду ах2 + bх + с = 0.

 

10. Складіть проект, який найбільше з трьох різних значень змінних цілого типу X, Y і Z зменшує на 0,3.

 

11. Складіть проект, який менше з двох значень змінних дійсного типу X і Y замінює нулем, а у випадку їхньої рівності замінює нулями обидва.

 

12. Напишіть програму для обчислення площі круга та довжини кола за заданим діаметром D. Значення D вводиться в текстове поле Text1, результати виводяться у текстові поля Text2 і Text3.

 

13. Напишіть програму для обчислення площі прямокутного трикутника з катетами  А і В.

1.Розробити проект, який дає можливість виконувати всі арифметичні дії над двома числами, що вводяться з клавіатури.

2.Скласти програму пошуку максимального

з трьох заданих цілих чисел  А, В, С.

3.Скласти програму виз­начення існування трикутника із сторонами А, В, С. Умова існуван­ня трикутника з заданими довжи­нами сторін така: сума двох будь-яких сторін повинна бути більша за тре­тю.

4.Для заданих трьох чисел знайти мінімальне число, максимальне, та впорядкувати числа за зростанням.

5.Для заданих трьох чисел знайти мінімальне число, максимальне, та впорядкувати числа за спаданням.

6.Створіть проект, який буде реалізувати вибір користувачем різних параметрів для  тексту елементу Label. Форму оформіть відповідно зразку. Використайте процедуру обробки події включення перемикача та процедуру Command1_Click(),  перевіряє стан прапорців.

7.Касир продає квитки на автобус, який ходить за маршрутом від міста А до міста В. Вартість одного квитка залежить від відстані, на яку потрібно їхати пасажиру.

V=Скільки коштують n квитків до населеного пункту, відстань до якого вводиться з клавіатури?

8.Розробіть інтерфейс форми і напишіть програмний код для розв’язання задачі:

Для цілого числа К від 1 до 99 надрукувати фразу «Мені К років», враховуючи, що при деяких значеннях К слово «років» треба замінити на «рік» або «роки».

Для виведення відповіді скористайтеся діалоговим вікном, виклик якого здійснюється оператором:

MsgBox “Мені” & Str(K)&”років”

9.Скласти програму знаходження коренів квадратного рівняння вигляду

ах2 + bх + с = 0.

10.Складіть проект, який найбільше з трьох різних значень змінних цілого типу X, Y і Z зменшує на 0,3.

11.Складіть проект, який менше з двох значень змінних дійсного типу X і Y замінює нулем, а у випадку їхньої рівності замінює нулями обидва.

12.Напишіть програму для обчислення площі круга та довжини кола за заданим діаметром D. Значення D вводиться в текстове поле Text1, результати виводяться у текстові поля Text2 і Text3.

13.Напишіть програму для обчислення площі прямокутного трикутника з катетами  А і В.