Головна Для батьків і дітей Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 8 класу 2018-2019 н. р.

Орієнтовні завдання екзамену з інформатики для 8 класу 2018-2019 н. р.

І. Розгалуження

1. Вивести на екран номер координатної чверті, якій належить точка з координатами (х,у).

2. Написати фрагмент програми для підрахунку суми тільки додатних із трьох даних чисел.

3. Дано три числа. Написати програму для підрахунку кіль­кості серед них чисел, що є непарними або кратні 3.

4. Складіть програму, в якій із трьох введених із клавіатури чисел підносяться до квадрата додатні, а від’ємні залишаються без зміни.

5. Знайти найбільше з трьох даних чисел.

6. Дано три різних цілих числа, знайти середнє. Середнім назвемо число, більше від найменшого з даних чисел, але менше від найбільшого.

7. Скласти програму, яка зменшує перше введене число в 5 раз, якщо воно більше другого введеного числа за модулем.

8. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Якщо x<0, то змінній z присвоїти значення модуля числа x, а в протилежному випадку z присвоїти значення їх півсуми.

9. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Якщо x і y від’ємні, то кожна з них замінити модулем, а якщо від’ємне хоч одне з них, то збільшити кожне на 0.5.

10. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Обчислити x-y, якщо x>y, а в протилежному випадку обчислити x-y+1.

11. Дано два дійсних числа x, y (x≠y). Якщо хоча б одне з них належить відрізку [0.5,2], то обидва числа зменшити в 10 раз, залишити без змін – в протилежному випадку.

12. Визначити, чи є задане ціле число а непарним двозначним числом.

13. Визначити, чи є серед заданих цілих чисел а, b, c хоч одне парне.

14. Дано три числа. Вибрати з них ті, які належать заданому відрізку [a, b].

15. Визначити, чи є серед цифр заданого цілого трьохзначного числа однакові.

16. Задані площі круга і квадрата. Визначити, чи поміститься квадрат в крузі.

17. Визначити найбільшу цифру трицифрового числа.

18. Два прямокутники задані довжинами своїх сторін. Сторони прямокутників паралельні. Визначити чи можна помістити перший прямокутник у другому.

19. Дано значення змінних a, b, c, які є довжинами трьох відрізків. Написати програму, що визначає, чи можна побудувати трикутник з відрізків заданої довжини.

20. За номером пори року вивести назви місяців цієї пори року.

21. За номером місяця визначити пору року.

22. За номером місяця визначити кількість днів у ньому.

23. За номером дня тижня визначити кількість уроків у цей день.

24. Дано натуральне число N (N<=100), яке позначає вік людини. Додати до цього числа одне зі слів: «рік», «роки», «років», відповідно до норм української мови. Наприклад: 1 рік, 12 років, 52 роки.

ІІ. Цикли

 

1. Знайти найменший (найбільший) дільник натурального числа.

 

2. Знайти всі дільники натурального числа.

 

3. Дано натуральні числа n,m. Знайти всі кратні їм числа, менші n*m.

 

4. Знайти суму дільників числа 600 та їх кількість.

 

5. Знайти всі дільники чисел 90 і 360.

 

6. Знайти натуральне число, добуток всіх дільників якого = 5832.

 

7. Знайти натуральне число, якщо воно ділиться на 3 і на 4 і має 14 дільників.

 

8. Підрахувати кількість дільників натурального числа.

 

9. Скласти програму, яка знайшла б в інтервалі від 1 до 1000 число, що має найбільше дільників.

 

10. Скласти програму, що надрукувала б всі прості числа в діапазоні від       N до M, а також підрахувати їх кількість. N і M ввести з клавіатури.

 

11. Знайти і вивести на екран 5 простих чисел, більших заданого К, що вводиться з клавіатури.

 

12. Вивести на екран усі досконалі числа в діапазоні від       N до M, а також підрахувати їх кількість. N і M ввести з клавіатури.

 

13. Знайти всі тризначні числа, кратні 7, сума цифр яких також кратна 7. Якщо знайдене число непарне, визначити, чи є воно простим.

 

14. Скласти програму пошуку всіх чисел-близнюків, що належать заданому діапазону [M,N].

 

15. Дано просте число. Чи є в нього число – близнюк?

 

16. Визначити, чи є числа, що перебувають по обидві сторона від заданого парного числа С, близнюками.

 

17. Чи є задане натуральне число досконалим?

 

18. Натуральне число із 3 цифр являється числом Амстронга, якщо сума кубів його цифр дорівнює самому числу. Знайти усі такі трицифрові числа. Наприклад, 153=13+53+33

 

19. Натуральне число із 4 цифр являється числом Амстронга, якщо сума його цифр в четвертому степені дорівнює самому числу. Знайти усі такі чотирицифрові числа.

 

20. Скласти програму пошуку всіх пар дружніх чисел, менших 10000.

 

21. Визначити кількість цифр натурального числа N, заданого користувачем.

 

22. Обчислити суму цифр натурального числа N.

 

23. Записати задане число N у зворотному порядку.

 

24. Скласти програму, що перевіряє, чи є число N, що вводиться з клавіатури, паліндромом.

 

25. Знайти і надрукувати всі трицифрові числа, рівні сумі кубів своїх цифр.

 

26. Знайти і надрукувати всі чотирицифрові числа, рівні   кубу суми своїх цифр.

 

27. Знайти і надрукувати всі чотиризначні числа, у яких сума перших двох цифр дорівнює сумі двох останніх.

 

28. Проаналізувати всі трицифрові числа, надрукувати ті з них, у запису яких нема цифр 3 і 7.

 

29. Знайти кількість чотиризначних чисел, у яких всі цифри різні.

 

30. Дано натуральні числа n,к.  З чотирицифрових чисел від n  до к вивести тільки ті числа, які містять рівно три однакові цифри. 6766, 5444, 6000.

 

31. В трицифровому числі закреслили першу цифру зліва. Коли отримане двоцифрове число помножили на 7, то отримали дане трицифрове число. Знайти усі такі числа.

 

32. На інтервалі від N до K обрати ті числа, що містять рівно 3 однакові цифри. Приклад: 6766, 5444, 0060, 0006.

 

33. Задано 3 натуральних числа. Знайти НСД найбільшого і найменшого з них.

 

34. Скільки існує натуральних чисел від 20 до 120, не взаємно простих з 30?

 

35. Скільки існує натуральних чисел , менших 100 і взаємно простих з числом 36?

 

36. Знайти всі натуральні числа, менші заданого натурального М і взаємно прості з ним.

 

37. Скласти програму скорочення дробів.

 

38. Порівняти два дроби за величиною.

 

39. Скласти програму додавання (віднімання) двох дробів.

 

40. Скласти програму множення (ділення) двох дробів.