Головна Для батьків і дітей Правила конкурсного приймання учнів до 8 класу 2014/2015 н.р.

Правила конкурсного приймання учнів до 8 класу 2014/2015 н.р.

Правила

конкурсного  приймання учнів до 8 класу 2014/2015 н.р.

Фастівського  НВК  «Ліцей інформаційних  технологій –

Спеціалізована загальноосвітня школа  I-IIIступенів №9»

1. Прийом учнів до Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій-Спеціалізована загальноосвітня школа I-IIIступенів №9»  (далі НВК) проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, Чинного положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту НВК.

2. У конкурсному відборі мають право брати участь учні незалежно від місця проживання та навчання.

3. Для організації конкурсного приймання створюється конкурсна приймальна комісія.

4. Конкурсний прийом здійснюється на підставі прохідного  балу, що складається з балів за конкурсні  випробування з двох предметів та середньорічного балу.

5. Для вступу до ліцейних класів учні складають випробування з математики та інформатики.

6. З метою запобігання перевантаження учнів результати  внутришкільного контролю з інформатики за II семестр для учнів НВК вважати вступним конкурсним випробовуванням. Для учнів, які бажають вступити до ліцейних класів і раніше навчалися в інших закладах, конкурсне випробування з інформатики проводиться по закінченню навчального року.

7. Конкурсне випробування з математики проводиться після закінчення навчальних занять.

8. Учні-випускники 7-х класів з високим рівнем навчальних досягнень  звільняються від складання конкурсного випробовування з математики. Оцінка із конкурсного випробовування в зазначеному випадку відповідає річній оцінці.

9. Учні, які бажають вступити до спеціалізованих класів складають конкурсні    випробування з наступних предметів: українська мова та історія  України.

10. Учні-випускники 7-х класів з високим рівнем навчальних досягнень звільняються від   складання одного з конкурсного предметів (на вибір учня) до  спеціалізованих класів.

11. Результати, які отримали учні  та прохідний підсумковий бал, вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення не пізніше 3-днів після закінчення конкурсного випробування.

12. Додаткове конкурсне приймання можливе 20-22 серпня 2014 року на тих саме умовах, як і основне випробування. При цьому наповненість класів не повинна перевищувати 30 учнів.

13. Комісія з конкурсного випробування оформляє результати протокольно. Матеріали конкурсного випробування зберігаються в НВК протягом року.