Головна Навчальний процес Нормативно-правова база Посадова інструкція чергового учителя

Посадова інструкція чергового учителя

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Фастівський НВК

«Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9»

Затверджено

                                                  Директор НВК

                                                  

 ________    _____Н.А.Ріпко_____

Наказ №___ від ________________

 

 

        Посадова інструкція № ____

чергового учителя

Фастівського навчально-виховного комплексу

«Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9»

І. Загальні положення

1.1.  Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики учителя. При складанні інструкції враховано чинне «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», Правила внутрішнього трудового розпорядку, Статут НВК.

1.2. Черговий учитель визначається наказом директора НВК.

1.3.  Відповідно до графіка чергувань учитель чергує по НВК на перервах між заняттями, а також за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після закінчення уроків.

1.4.  Черговий учитель підпорядковується безпосередньо черговому адміністратору НВК.

1.5.  У своїй діяльності черговий учитель керується правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпоряд­женнями директора НВК, даною посадовою інструкцією.

II. Завдання та обов'язки чергового учителя

2.1.   Забезпечує дотримання учнями правил поведінки, правил техніки безпеки на визначеній для нього території чергування та притя­гає учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках порушення вказаних правил.

2.2.   Забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час перерви, за 20 хвилин до початку і протягом 20 хвилин після закінчення уроків на визначеній для нього території чергування.

2.3. Оперативно повідомляє адміністрацію НВК про кожну нестандартну ситуацію, нещасний випадок та вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі необхідності.   

2.4. Слідкує за тим, щоб під час перерв в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим.

2.5. Реєструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.

2.6. Дотримується етикету, педагогічного такту, норм поведінки відповідно до суспільного статусу педагога.

III. Відповідальність чергового учителя

3.1. У встановленому законодавством України порядку черговий учитель несе відповідальність за:

а) життя і здоров'я учнів під час перерви на визначеній для нього території чергування;

б) порушення прав і свобод учнів.

3.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин посадових обов'язків, визначених даною інструкцією, учитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 

Погоджено:

Заступником директора з  НВР

 

_________        ____ О.М.Срібний ___  

 

Заступником директора з  ВР

 

_________        ____ М.В.Баришполь ___